Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

OGŁASZAMY KONKURS

W ramach współpracy międzypokoleniowej po raz kolejny przystępujemy do wspólnego projektu. Rozpoczynamy od konkursu fotograficznego:

W poszukiwaniu najpiękniej ukwieconych miejsc na terenie osiedla Azory”.

Warunki uczestnictwa:

  • należy wykonać fotografię w wersji papierowej – format pocztówki 15cmx21cm (prace o niskiej jakości technicznej nie będą oceniane);

  • można fotografować: ogródki kwiatowe znajdujące się przed blokami, szkołami, przedszkolami, placami zabaw, parkami, ogrodami działkowymi;

  • wykonaną fotografię należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać miejsce wykonania, a pracy nadać tytuł.

Fotomontaże oraz prace o niskiej jakości nie będą oceniane.

 

Czas trwania konkursu: 16.05.2018r – 11.06.2018r.

Zdjęcia należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 11.06.2018r.(szczegółowy regulamin konkursu znajduje się do wglądu w bibliotece).

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie!

10 maja uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w projekcie pod nazwą:  

„W Krakowie czuć chemię. Rysujemy układ okresowy pierwiastków.”

W ten sposób mieliśmy okazję uczestniczyć w wielkim przedsięwzięciu pobicia rekordu Polski w kategorii największy narysowany kredą układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Nam w udziale przypadły pierwiastki chemiczne pod nazwą: cer, prazeodym oraz kiur.

Nasze „dzieło” można podziwiać na płycie Rynku Głównego w Krakowie.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017