mgr Marta Nowak

pedagog szkolny pedagog specjalny

mgr Mirosław Cupiał

pedagog szkolny

mgr Aleksandra Gój

psycholog

mgr Aleksandra Kopystyńska

pedagog specjalny

PONIEDZIAŁEK

8.30 – 13.00

11.00 – 16.00

-----

-----

WTOREK

9.15 – 14.45

14.00 – 15.00

10:00 - 16:00

------

ŚRODA

8.30 – 14.45

-----

08:30 - 14:30

9:10 -13.30

CZWARTEK

12.30 – 14.45

11.00 – 16.00

 

9.10-14.00

PIĄTEK

8.30 – 12.00

------

-------

11.10 – 13.00

 

 

Psycholog/pedagog jest specjalistą, który udziela pomocy/ wsparcia
w rozwiązywaniu problemów/trudności życiowych uczniów i ich rodzin.  

 

Psycholog/ pedagog w szkole – jakie są jego zadania? 

 

 • Pomoc psychologiczna – pedagogiczna: konsultacje, rozmowy, wspólne poszukiwanie rozwiązań, możliwość „wygadania się” w przyjaznej atmosferze
 • Działalność mediacyjna i interwencyjna w sytuacjach konfliktowych w szkole, klasie
 • Diagnoza psychologiczna- pedagogiczna – umożliwia poznanie mocnych i słabych stron ucznia, lepsze poznanie siebie za pomocą metod psychologicznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami  - wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów 

 

Jestem uczniem/uczennicą – kiedy psycholog/pedagog może mi pomóc?

 

 • Chcę porozmawiać o swoich trudnościach,
 • Czuję się niezrozumiany/niezrozumiana przez innych,
 • Czuję się samotny/samotna, mam trudności w kontaktach z innymi,
 • Nie potrafię dogadać się z kolegami, nauczycielami, rodzicami,
 • Mam  trudności z nauką,
 • Mam kłopoty rodzinne,
 • Doświadczam sytuacji kryzysowej (choroba, śmierć, rozwód w rodzinie),
 • Doświadczam agresji ze strony innych lub chcę nauczyć się radzić sobie z własną agresją,
 • Chcę lepiej zrozumieć siebie i innych,
 • Nie radzę sobie z trudnymi dla mnie emocjami, problemami,
 • Wiem o problemach innych, ale nie potrafię im pomóc,
 • Chcę podzielić się swoim sukcesem,
 • Zastanawiam się jak rozwijać swój potencjał.

 

WAŻNE  INFORMACJE  DLA  UCZNIÓW I  ICH RODZICÓW:

 

*Badania pod kątem dysleksji rozwojowej, trudności szkolnych można wykonać  
 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Krakowie,
ul. Siewna 23d

*Ponadto w sytuacji trudności emocjonalnych, edukacyjnych w PPP nr 2 można także skorzystać ze wsparcia psychologiczno - pedagogicznego  w formie konsultacji indywidualnych.

 (wizytę można umówić telefonicznie pod nr tel. 12  415 69  68)

 

Psycholog opiekujący się XIV LOpan mgr Jakub Zięba

 

 


Instytucje pomocowe na terenie Krakowa (bezpłatne wsparcie specjalistyczne dla młodzieży):

Aktualne dane kontaktowe oraz godziny otwarcia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Siewna 23D
31-231 Kraków
Tel: 12 415 69 68

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci  z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,      
ul. Gertrudy 2,
tel. 12 422-43-83

Krakowski Ośrodek Terapii
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków
Tel. 012 422 18 58

Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Aleja Pokoju 7
31-548 Kraków
Telefon kontaktowy: 12 418 08 11 (w godz. 15:00 – 18:00)
Telefon komórkowy: 535 928 558

NZOZ Dobrej Nadziei
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin
ul. Batorego 5 31-135 Kraków
tel.: 12 633 35 31

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Józefa Babińskiego 29 (budynek 5C)
30-393 Kraków

Unimed - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
Rejestracja tel. 12 415 81 12 
Adres ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Tel. 12-652-46-02
ul. Mehoffera 10

Centrum Medyczne „Maszachaba” (dla uczniów pełnoletnich)
Kraków, ul. Prądnicka 50A
tel.: 12 632 70 27

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medinorm”
Kraków, al. Słowackiego 44
tel.: 12 634 10 70
Kraków, al. Pokoju 4
tel.: 12 411 01 88

Centrum Psychoterapii,
ul. Batorego 2, tel. 12 633-76-08

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
ul. Kopernika 29, tel. 12 424-87-40 http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Radziwiłłowska 8b,
tel. 12 421-92-82

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (wymagane skierowanie od lek. rodzinnego),
ul. Krowoderskich Zuchów 7/105
tel. 12 633-13-80

Krakowski Instytut Psychoterapii
      ul. Podbrzezie 6, tel. 12 423-02-28
      ul. Ptaszyckiego 6, tel. +48 692 960 436
      os. Krakowiaków 2, tel. 12 644-12-66 w. 21

Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel.: 12 632 20 90

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Ergomed”
Kraków, ul. Bonarka 18
tel.: 12 266 84 82
Wieliczka, pl. Kościuszki 1
tel.: 12 288 30 21

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Józefa Babińskiego 29 – Budynek 5C (poziom -1 suteryna)
Rejestracja do Poradni (gabinet nr. 3) od poniedziałku do piątku pod nr tel : 668 862 678, 12 65 24 500,

Poradnie Zdrowia Psychicznego (Podgórze, Nowa Huta, Krowodrza)
http://babinski.pl/jednostki/poradnie

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego (UCZP)
Kraków, ul. Kopernika 21a
tel.: 12 424 87 57
(tylko dla mieszkańców: Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony)

Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Scanmed Multimedis
Kraków, ul. Armii Krajowej 5
tel.: 12 629 88 80

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medinorm”
Kraków, pl. Serkowskiego 10, III p.
tel.: 12 656 30 81

NZOZ Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche”
Kraków, ul. Dunajewskiego 5
tel.: 12 633 51 70

Zakład Psychoterapii
Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel.: 12 633 12 03

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
Kraków, ul. Wielicka 73
tel.: 12 425 57 47

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
(dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi)
ul. Rakowicka 10 A, 31-511 Kraków
12 430 03 18

MOPS filia nr 2,
ul. Radzikowskiego 27,
tel. 12 638 67 17

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
ul. Lubicz 27

III Komisariat Policji Zespół ds. Nieletnich,
ul. Strzelców,
tel. 12 615 72 45, 12 615 71 26