Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
XIV LO - bliskie Ci liceum

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dn. 29 maja 2015 roku w godz. 15.30 – 18.30 na terenie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie (ul. Chełmońskiego 24) odbędzie  się – w ramach obchodów Dni Dzielnicy IV – FESTYN AZORSKI. Na przestrzeni lat Festyn ewoluował z Maratonu Azorskiego (odbyły się 4 edycje) i za każdym razem spotykał się z ogromnym zainteresowaniem. 

    W 2007 roku z inicjatywy ucznia XIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, Michała Kończakowskiego-Dzióba, przeprowadzono I Maraton Azorski, którego celem była zbiórka funduszy na rzecz Świetlicy Terapeutycznej TPD ”Chatka Puchatka” . Maraton, stanowiący w azorskim środowisku swoisty ewenement, spotkał się z niezwykle pozytywnym przyjęciem. Wystarczy wspomnieć, że w samym biegu wystartowało ponad 200 uczestników.  Również atrakcje (różnego rodzaju występy artystyczne, pokazy), realizowane na terenie szkoły, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

    W 2011 r. Maraton został zastąpiony Festynem, będącym nie lada  atrakcją dla mieszkańców  jednego z największych osiedli w Krakowie.

    Festyn Azorski to impreza, której celem jest integracja lokalnej społeczności oraz zachęcenie do rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.  Jak co roku również tak i teraz przewidujemy masę atrakcji dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Warto wspomnieć choćby o występach artystycznych, pokazach służb mundurowych, licznych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas  Festynu będzie również możliwość pomalowania w sposób artystyczny buzi oraz wykonania pamiątkowych zdjęć.

    Festyn Azorski realizowany przy udziale XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza  to najlepsza z możliwych propozycji na spędzenie piątkowego popołudnia wraz z całą rodziną.

Serdecznie zapraszamy !

Beata Kończakowska

 

logo

 

 

Jeżeli ta woj­na jest przeg­ra­na, to nie jest moim zmar­twieniem, że giną w niej ludzie. Nie uro­nię za nich jed­nej łzy, bo nie zasłużyli na nic lepszego.

Adolf Hitler

 

                             

HEKATOMBA

 

 

Straszny film XIV.

Piękny umysł XIV.

Szybcy i wściekli XIV.

Ojciec Chrzestny XIV.

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku


W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski [...] wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha

niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą,  za niewzruszoną deklarujemy…

Copyright © 2015 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.