Skład RR:
Prezydium
Przewodniczący - Jacek Bojanowski
Wiceprzewodniczący - Dominika Ruszkowska
Skarbnik - Piotr Mróz
Sekretarz - Aleksandra Małek

 Nr konta RR
Millenium
18 1160 2202 0000 0005 4469 4280

WAŻNE DOKUMENTY:

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE