Poniżej ważne dokumenty

 

Nr konta do wpłat za wybrane dokumenty / duplikaty / odpisy :

20 1020 4900 0000 8802 3015 6070

 


Duplikat legitymacji  - pobierz wniosek

Duplikat świadectwa - pobierz wniosek


CATERING

INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN

RODO

ZGŁOSZENIE


 

Regulamin zwolnienia z wychowania fizycznego - pobierz

Zwolnienie z wf - uczeń pełnoletni - pobierz

Zwolnienie z wf - uczeń niepełnoletni - pobierz

 

Wdż - uczeń pełnoletni - pobierz

Wdż - uczeń niepełnoletni / rodzic - pobierz

Wniosek o wydania zaświadczenia o nauce - pełnoletni uczeń

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nauce - rodzic.

Skreślenie z listy uczniów - pobierz

 

Religia - oświadczenie rodzica

Religia - oświadczenie - osoba pełnoletnia - pobierz

 

....................................

 

Przeniesienie z oddziału do oddziału - wniosek - pobierz

Rezygnacja z matury - pobierz

 

.....................................

Samodzielne usprawiedliwianie - zwalnianie -pobierz

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów - pobierz

.........................................

Podanie o przyjęcie od szkoły - pobierz

.........................................

zmiana języka-oswiadczenie - pobierz

zmiana profilu-oswiadczenie - pobierz

.........................................

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krakowie