Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Samorząd Uczniowski uprzejmie prosi uczniów naszego liceum o przynoszenie zbiórek na Górę Grosza.

Akcja trwa do piątku 11 stycznia 2019. Każda klasa proszona jest o zbieranie pieniędzy do swojej puszki.

Rozstrzygnięcie zbiórki odbędzie się w piątek. Dla zwycięskiej klasy przewidywana jest drobna nagroda!

 

Informujemy, że  w sali 26 odbywa się loteria fantowa
na rzecz WOŚP - każdy los wygrywa!!!

Przyjdź, zobacz, wygraj, POMAGAJ!

   

Jest w moim kraju zwyczaj, że w Dzień Wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.


                                                                         C.K. Norwid

 

 

Życzenia  pogodnej  refleksji w czasie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
oraz
ze wszech miar udanego Nowego 2019 Roku życzy Dyrekcja i pracownicy XIV LO.

Szczęśliwe Anioły.

Niech Dobre Anioły czuwają nad Wami w tym świątecznym czasie.

Nasza szkoła przystąpiła do programu Solidarna Szkoła, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Funkcje koordynatorów programu pełnią mgr Beata Gutowska i mgr Radosław Gałczyński.

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

W roku szkolnym 2018/2019 w sposób szczególny program nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości (I semestr), stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu (II semestr)

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
  • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej i lokalnej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst.

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

  • Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej;
  • Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
  • Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego przez społeczność szkolną.

Idea programu

Działania podejmowane w Programie dostarczą uczniom i uczennicom wiedzę na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności.

W ramach programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. W programie odwołujemy się do lokalnych problemów, ale również rozmawiamy o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami i mieszkankami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej.

 

 

W dniu 24. października gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży ze Szwecji wraz z opiekunami.
Wizyta, choć krótka, była bardzo intensywna i owocna. W programie były między innymi:
- pokaz prezentacji multimedialnych na temat Krakowa, jego zabytków i atrakcji (z punktu widzenia nastolatków),
- spotkanie nauczycieli ze Szwecji z Dyrekcją XIV LO
- dyskusje i rozmowy na temat realizowanych przez szwedzką młodzież projektów dotyczących poglądów młodych Polaków na Unię Europejską oraz relacji polsko-szwedzkich na przestrzeni stuleci,
- towarzyski mecz piłki siatkowej,
- wymiana doświadczeń szkolnych zarówno między uczniami jak i nauczycielami.
 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tego spotkania serdecznie dziękujemy.
 
Nauczyciele języka angielskiego

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Oferta edukacyjna 2016/2017