Dyrektor Szkoły
Anna Rymaszewska

godz. pracy : 8.00 - 16.00

 

Wicedyrektor
Anna Jakubik

godz. pracy : 6.30 - 14.30


pedagodzy

Mirosław Cupiał - pedagog szkolny

Marta Nowak - pedagog szkolny, pedagog specjalny

Aleksandra Kopystyńska - pedagog specjalny

 

psycholog

Katarzyna Szczepanek


język polski

Monika Kozień - Bernatowicz 

Alicja Ryś

Małgorzata Sypniewska

Edyta Zaremba

 

język angielski

Ewa Gładkowska-Kmieć

Beata Gorczowska

Anna Jakubik

Anna Montgomery

Beata Solarz

Teresa Turaj

Magdalena Zdyb

 

język niemiecki

Beata Gutowska

 

język hiszpański

Anna Pach

Gerard Rożanowski

 

historia i HIT

Grzegorz Dadał

Anna Długosz

Radosław Gałczyński

 

wiedza o społeczeństwie

Jerzy Szopa

Grzegorz Dadał

Anna Długosz

Radosław Gałczyński

 

podstawy przedsiębiorczości

Jerzy Szopa

 

matematyka

Ewelina Kołodziejczyk

Tadeusz Ratusiński

Grażyna Zawadzka

 

informatyka

Grzegorz Dadał

Martyna Jankowska

Tadeusz Ratusiński

Grzegorz Urban

 

biologia

Beata Kończakowska - Dziób

Joanna Ulińska 

 

geografia

Dariusz Godyń

Jerzy Szopa

 

chemia

Mariola Reguła

Jurand Sęk

 

fizyka

Ewa Sobczak

 

plastyka

Michał Sąsiadek

 

wychowanie fizyczne

Jerzy Chwojka

Beata Skrzycka-Chwojka

Anna Panek - Kula

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Mirosław Cupiał

 

wychowanie do życia w rodzinie

Beata Kończakowska – Dziób

Joanna Ulińska

 

religia

Anna Szwajkosz 

 

doradztwo zawodowe

Anna Długosz 

 

biblioteka

Joanna Książek