W  dniu 13 listopada br. odbyło się w auli szkolnej  spotkanie wolontariuszy XIV LO z koordynatorem Banku Żywności w Krakowie.

Uczniowie obejrzeli prezentację i wysłuchali wykładu traktującego o akcjach charytatywnych organizowanych przez Bank Żywności.

Pani koordynator przypomniała o zakresie obowiązków wolontariuszy, harmonogramie dyżurów i właściwym postępowaniu w trakcie i po zakończeniu zbiórki.

Uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w dniach 24-25 listopada uczestniczyć będą w Świątecznej Zbiórce Żywności w sklepie Biedronka przy ulicy Powstańców 3 w Krakowie.

 

                                                                                                                                       Jerzy Chwojka