Wolontariat❤️
Tematyka pieczy zastępczej i wyzwań stojących przed instytucjonalną formą opieki nad dziećmi poza rodzinami - to kolejny temat, z którym spotkali się uczniowie naszej szkoły w ramach warsztatów zewnętrznych. 19 stycznia gościliśmy w Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy na ul. Pod Kopcem, dla którego już drugi raz zorganizowaliśmy zbiórkę darów przy okazji Dnia Świątecznego Sweterka.

Spotkanie i warsztaty z opieki instytucjonalnej poprowadził dla nas terapeuta i koordynator DMD, Pan Piotr Koloch. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak wygląda ścieżka pieczy zastępczej i jakie wyzwania stoją przed terapeutami i opiekunami dzieci skrzywdzonych przez los, często z niepełnosprawnościami, z niewielkimi szansami na adopcję. Podczas rozmowy padało mnóstwo pytań, uczniowie byli bardzo zainteresowani i zaangażowani w dyskusję, wykazując się ogromną wrażliwością i empatią w stosunku do wychowanków.

 

Podczas prezentacji przez Pana Piotra koncepcji Domu i znajdujących się w nim  specjalistycznych gabinetów oraz sal terapeutycznych ci, którzy czekali na swoją kolej  - mieli okazję poznać małych podopiecznych i pobawić się z dziećmi. I mali i duzi, jak zobaczycie na zdjęciach - byli zachwyceni.

Zgłosiliśmy się też do wolontariatu w placówkach "Parkowa" - będziemy pomagać w organizacji Dnia Dziecka i przygotowaniu terenów zewnętrznych DMD do sezonu letniego. To było bardzo ciekawe i wartościowe spotkanie.

Wielu uczniów chce pogłębiać swoją wiedzę na temat pieczy zastępczej i dlatego już planujemy kolejne warsztaty! Dziękujemy Dyrekcji DMD i panu Piotrowi Kolochowi za niesamowite spotkanie, gościnę i ogrom wiedzy, którą otrzymaliśmy.
P. Monika Kozień-Bernatowicz