Nauczycielka języka niemieckiego, języka polskiego, zajęć artystycznych filmowych, zajęć dziennikarskich, wiedzy o teatrze, etyki, pedagogiki leczniczej, nauczyciel dyplomowany od 2001 roku, egzaminator OKE egzaminu maturalnego z języka polskiego i niemieckiego, jak też egzaminu ósmoklasisty z tych przedmiotów, ekspert do spraw awansu zawodowego, współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, sekretarz Zarządu Głównego PSNJN w jednej kadencji , odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, dwoma dyplomami uznania w Konkursie o Nagrodę Samorządu Małopolskiego "Amicus Hominum" dla osób działających na rzecz dobra innych, wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w konkursie na scenariusz lekcji, nagrodami Dyrekcji szkół, ekspert Wydawnictwa Klett Polska, Wydawnictwa Draco oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w zakresie języka niemieckiego, zwolenniczka tolerancji wobec innych ras, wyznań , narodowości, LGBTQ+ , działań przeciwko nacjonalizmowi, antysemityzmowi, rasizmowi i złu, organizatorka wystawy na rzecz wielokulturowości w Polsce, wymian polsko-niemieckich, wielostronnego programu Comenius - Polska, Niemcy, Finlandia, Słowacja, propagatorka wiedzy o Kresach Wschodnich, miłośniczka kotów, dobrych filmów i spektakli teatralnych, literatury, sztuki, nauki języków obcych i podróży. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących w Krakowie. Pracuje też w Szkole Podstawowej w Raciborowicach koło Krakowa. Lubi swą pracę nauczyciela.

LINK DO GŁOSOWANIA