Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku


W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski [...] wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha

niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą,  za niewzruszoną deklarujemy…

24 kwietnia zakończyli szkolną edukację tegoroczni maturzyści. Było stosowne do okoliczności przemówienie Szefowej, były podziękowania, życzenia, nauczycielskie dedykacje (gł.prozą), nagrody, upominki, naręcza powalających zapachem kwiatów; były okraszone niekiedy łzami – mniej lub bardziej szczere – wzruszenia.

 I był medal SUMMA CUM LAUDE, przyznawany rokrocznie szczególnie wyróżniającym się absolwentom Szkoły przy Chełmońskiego. W tym roku otrzymała go Karolina Dobranowska z klasy 3a.

W drugiej części pożegnalnej uroczystości Scena przy Chełmońskiego w osobach uczniów klasy 2a (wspólnie ze SRU organizatorki całej imprezy)  zaprezentowała jednoaktówkę KILLER – dedykowaną nieocenionemu matematykowi i z-cy dyrektora Szkoły p.Tomaszowi Kielarowi. Zwieńczenie uroczystości stanowił wspominkowy dokument filmowy, przygotowany przez klasę 2a,  oraz wspólna pamiątkowa fotografia.

DO ZOBACZENIA  4  MAJA !

Maturzystów z klas 3a i 3b zapraszam

na przedmaturalne 

  SPOTKANIA Z LITERATURĄ XX WIEKU.

 

Poniedziałek (27 kwietnia): godz. 11.10 -12.50 (s. nr 14)

Wtorek (28 kwietnia): godz. 8.25 - 10.05 (s. nr 10)

Środa (29 kwietnia): godz. 11.10 - 12.50 (s. nr 14)

 

 

W dniu 14 kwietnia odbył się szkolny etap 


I KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ DLA GIMNAZJÓW

i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 

 

Miło nam poinformować, że w konkursie zwyciężyła uczennica klasy 2B Gimnazjum, URSZULA KUBACKA, uzyskując 189,5 p.

Drugie miejsce zdobyła KATARZYNA GWIZDAK z klasy 3A Gimnazjum z wynikiem 187,5 p.,

a trzecie miejsce, ze 175,5 p., zajął uczeń klasy 2a Liceum DOMINIK OLCHAWSKI.

 

 Finał konkursu odbędzie się 7 maja w Warszawie.  Naszą szkołę reprezentować będą Urszula i Kasia.

 Gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

 W etapie szkolnym wzięło udział 46 uczniów Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego. 

 Informację o wyniku można uzyskać w poniedziałek u Pani M. Wołos.

 

 

 Grażyna Zawadzka

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017