Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

PSYCHOLOG

 

mgr Kamila Koziara

 

                   CZWARTEK                               13.00 - 16.00

                   PIĄTEK                                       8.00 - 11.00

                 

 

 

Psycholog – kto to jest?

Psycholog jest specjalistą, który udziela wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych innych osób – swoich klientów.

 

Psycholog w szkole – jakie są zadania psychologa szkolnego?

 • Pomoc psychologiczna – konsultacje, rozmowy, wspólne poszukiwanie rozwiązań, możliwość „wygadania się” w przyjaznej atmosferze
 • Działalność mediacyjna i interwencyjna w sytuacjach konfliktowych w szkole, klasie
 • Diagnoza psychologiczna – umożliwia poznanie mocnych i słabych stron ucznia, lepsze poznanie siebie za pomocą metod psychologicznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami  - wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów

 

Jestem uczniem / uczennicą – kiedy psycholog szkolny może mi pomóc?

 • Chcę porozmawiać o swoich trudnościach
 • Czuję się niezrozumiany/niezrozumiana przez innych,
 • Czuję się samotny/samotna, mam trudności w kontaktach z innymi,
 • Nie potrafię dogadać się z kolegami, nauczycielami, rodzicami,
 • Mam  trudności z nauką,
 • Mam kłopoty rodzinne,
 • Doświadczam sytuacji kryzysowej (choroba, śmierć, rozwód w rodzinie)
 • Doświadczam agresji ze strony innych lub chcę nauczyć się radzić sobie z własną agresją
 • Chcę lepiej zrozumieć siebie i innych
 • Wiem o problemach innych, ale nie potrafię im pomóc
 • Chcę podzielić się swoim sukcesem
 • Zastanawiam się jak rozwijać swój potencjał

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017