Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Doradca zawodowy  mgr Barbara Bożek

 

 

 „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

Konfucjusz

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

 

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne?
 Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.

 

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Krakowie 
w zakresie doradztwa zawodowego
:

Dla zainteresowanych uczniów po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu spotkania istnieje możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym (diagnoza zainteresowań i predyspozycji oraz umożliwienie zdobycia informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 2 w Krakowie ul. Siewna 23d
.

tel. 12  415 69  68 (wizytę można umówić telefonicznie)

 

Doradca zawodowy opiekujący się XIV LO – pani mgr Danuta Komorowska

  

Dyżury w PPP nr 2 (pokój nr 12) w roku szkolnym 2018/2019:

 

poniedziałek – 13.00 – 19.00

wtorek – 13.00 – 19.00

środa – 9.00 – 11.00

 czwartek – 9.00 – 11.00

piątek – 9.00 – 13.00

 

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017