Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Zapraszamy wszystkich Rodziców 24 października 2019 r o godz. 17.30 do świetlicy szkolnej
na spotkanie na temat mediacji rówieśniczych w ramach warsztatów pt. Szkoła Młodych Mediatorów. Warsztaty te realizowane będą w ramach projektu Bezpieczny Kraków - Bezpieczna Szkoła.

Dlaczego taki temat?

W dzisiejszym świecie można zauważyć, że ludzie, a zwłaszcza młodzi nie potrafią komunikować się ze sobą. Wynikają z tego liczne konsekwencje m.in. częste konflikty, wzrost agresji, czy nawet przemoc,
w tym cyberprzemoc.

Państwa szkoła przystąpiła do projektu Bezpieczny Kraków, w ramach którego realizowana jest Szkoła Młodych Mediatorów (opis w załączniku).

Dlaczego warto przyjść i posłuchać?

Aby dowiedzieć się i przekonać, że:

- konflikt jest naturalną częścią społecznego życia

- w czasie mediacji strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy oraz wyrazić swoje odczucia

- w czasie mediacji każda ze stron ma wpływ na bieg wydarzeń i zapadające decyzje co do rozwiązania sporu

- mediacja jest skuteczna dlatego, że zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu

- mediacja daje szansę naprawy relacji pomiędzy ludzi

- czym jest mediacja rówieśnicza i jak może wyglądać na terenie szkoły.

Zapraszamy na spotkanie. 

Projekt ten realizowany jest z myślą o młodzieży i dla młodzieży

 

pozdrawiamy

Joanna Szepieniec

Mateusz Pękala

Fundacja Rodzina Plus

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017