Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do XIV LO potwierdzają wolę nauki poprzez dostarczenie

      • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

      • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

do 9 lipca 2019 r. do godziny 15.00

Dyżury komisji rekrutacyjnej XIV LO

dni robocze 8.00 - 15.00

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017